Pomembni kontakti

Pomembni kontakti

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
http://www.zzzs.si/

Inštitut za varovanje zdravja Slovenije
http://www.ivz.si/

Splošno o čakalnih dobah v zdravstvu
http://www.ivz.si/?ni=196

Podrobne informacije o čakalnih dobah
http://www.ivz.si/cakalne_dobe

Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana
http://www.zzv-lj.si/

Ministrstvo za zdravje
http://www.mz.gov.si/

Univerzitetni klinični center Ljubljana
http://www4.kclj.si/

Zastopniki pacientovih pravic
http://www.mz.gov.si/si/mz_za_vas/pacientove_pravice/zastopniki_paciento…

Informacijski pooblaščenec
http://www.ip-rs.si/

Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije
http://www.zdravniki-zobozdravniki.net/novice.asp

Združenje zdravnikov družinske medicine Slovenije
http://www.drmed.org/index.php

Zdravniška zbornica Slovenije