Naše zdravstvo

Naše zdravstvo

V zadnjem času je slovensko zdravstvo, še posebej zasebniki koncesionarji, pogosto tarča očitkov različne javnosti. Poklic zdravnika ali medicinske sestre prinaša veliko lepega, pomeni pa tudi precejšnjo odgovornost.

Zasebniki koncesionarji smo del mreže javnega zdravstva, za paciente to pomeni povsem enak obseg pravic, ki jih krije obvezno zdravstveno zavarovanje, za nas pa povsem enak nadzor in spoštovanje veljavne zakonodaje.

Zakaj je torej več četrtina zdravnikov odjadrala v koncesionarske vode? Predvsem zaradi večje učinkovitosti in samostojnejše organizacije na najboljši možen način tako za nas kot za paciente. Zasebniki koncesionarji se tako vsakodnevno na različne načine trudimo ustreči vam, pacientom. Pa najsi bo to z dostopnostjo storitev, prijaznejšim delovnim časom, kakovostno in kvalitetno ter predvsem stalno oskrbo pa tudi z ustrežljivim in nasmejanim osebjem.